KONFERENCIA FELHÍVÁS: A magyar társadalom az ESS adatainak tükrében

2016 elején szabadon hozzáférhetővé váltak a European Social Survey (ESS) 7. adatfelvételi hullámának magyar adatai. Ez a legfrissebb kutatás az ESS 2002 óta ismétlődő tematikus blokkjai (bizalom, politikai attitűdök, szubjektív jólét, társadalmi kirekesztés, vallás, identitás, szocio-demográfiai jellemzők, emberi értékek) mellett a következő témákat vizsgálta részletesen: (1) bevándorlással kapcsolatos attitűdök és közpolitikai preferenciák, valamint (2) az egészségi állapot, gyümölcs-, zöldség- és alkohol-fogyasztás, illetve dohányzás. Az ESS 7. hullámának adatai jelenleg Magyarországon kívül az alábbi országokra vonatkozóan érhetők el: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Írország, Holladia, Lengyelország, Németország, Norvégia, Svájc, Svédország és Szlovénia. Az adatbázis és a kérdőív a beágyazott linkeken elérhető.

Az MTA TK 2016 június 14-én Budapesten műhelykonferenciát rendez, amelyre olyan előadók jelentkezését várjuk, akik empirikus elemzésükhöz az ESS 7. hullámának adatait kívánják felhasználni, akár nemzetközi, akár a korábbi évek adatfelvételeit felhasználva longitudinális összehasonlításban.

A jelentkezéshez szükséges absztraktokat 2016 április 30-áig várjuk az alábbi címre: ess@tk.mta.hu.

Későbbi jelentkezést az idő szűkössége miatt nem áll módunkban elfogadni.
A maximum 250 szavas, magyar vagy angol nyelvű absztraktban kérjük megjelölni az elemzés témáját, komparatív jellegét és minőségét (országok ill. országcsoportok, valamint időszakra vonatkozóan), valamint az elemzés alapjául szolgáló kérdésblokkokat. Az elbírálásnál előnyt jelent, amennyiben az absztrakt röviden kitér az elemzés elméleti hátterére is, bár a műhely jelleg miatt ennek hiánya nem kizáró tényező. A konferencia folyományaként folyóirat különszám megjelentetését tervezzük, ezért kérjük azt is megjelölni, hogy az előadást a szerző(k) kívánja(k)-e folyóirat cikké fejleszteni.

A felhívás PDF formátumban innen tölthető le.

Megjelentek az ESS 7. hullámának első nemzetközi adatai

2015. október 27-én elérhetővé váltak az ESS 7. hullámának első nemzetközi adatai. Az 1.0-ás adatbázisverzióban egyelőre az alábbi országok adatbázisai szerepelnek:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Cseh Köztársaság
 • Dánia
 • Észtország
 • Finnország
 • Franciaország
 • Írország
 • Hollandia
 • Lengyelország
 • Németország
 • Norvégia
 • Svájc
 • Svédország
 • Szlovénia

Az adatbázis az alábbi linken tölthető le: http://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=7 

A magyar adatok várhatóan még 2015 decemberében elérhetőek lesznek.

További információ: http://www.europeansocialsurvey.org/data/singlealert.html?a=/data/alerts/alert0112.html

Felhívás a socio.hu European Social Survey (ESS) különszámában publikálandó írásokról

socio.hu logo

A socio.hu – az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet kiadásában megjelenő, az MTA Szociológiai Bizottsága által „A” kategóriába sorolt, lektorált folyóirat – tematikus számot szán az European Social Survey (ESS) adatainak elemzéséből született írásoknak, illetve az ESS-szel kapcsolatos módszertani publikációknak.

Ezúton kérjük, hogy amennyiben ilyen témájú írását közölni szeretné, 2014. június 15.-ig jelezze címmel, szerzővel (a szerző rövid szakmai életrajzával együtt) és absztrakttal a socio.hu@tk.mta.hu címen.

Az absztrakt (egy, maximum kétoldalas) tartalmazza a következő elemeket:

 • a tervezett tanulmány (munka)címét;
 • a vizsgált téma rövid bemutatását;
 • a választott téma társadalomtudományi és/vagy társadalomtörténeti relevanciájának alátámasztását;
 • a használni kívánt elméleti keret kijelölését;
 • a használni kívánt módszerek rövid bemutatását.

Az írások ideális esetben az ESS 2012-es (hatodik hullám) adatainak elemzését akár időben (2002-ig visszamenőleg állnak rendelkezésre adatok), akár országok vagy ország-csoportok közötti összehasonlításban mutatják be. Tematikus megkötések nincsenek, az írás az ESS kérdőív bármely altémáját feldolgozhatja, de a folyóirat jellegéből kifolyólag értelemszerűen a szociológiai témák, illetve megközelítések elsőbbséget élveznek.

Az ESS 6. hullámának adatbázisai, kérdőívei a www.ess.tk.mta.hu honlapon találhatóak.
A benyújtott absztraktok elbírálása után a szerkesztőség legkésőbb 2014. június 30.-ig értesíti a szerzőket arról, hogy tervezett tanulmányukat meg kívánja-e jelentetni.(Az absztrakt elfogadása nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelentetését.)

A cikkek leadásának határideje 2014. szeptember 30.

A tematikus szám megjelenése – az anonim lektorálás menetétől függően – 2014. decemberben vagy 2015. februárban várható.

A tanulmányok elkészítésével kapcsolatos formai elvárások itt olvashatók.

További részletek: www.socio.hu

Budapest, 2014. május 15.

Újra elérhető a teljes, javított magyar ESS 6. hullám adatbázis

2013. december elején az ESS 6. hullámának nemzetközi adatbázisának magyar adataiból egy korábbi kódolási hiba következtében eltávolításra került néhány változó.

Az adatok helyreállítása sikeresen megtörtént, a javított magyar adatbázis ezen a linken (illetve a Kérdőívek és adatbázisok menüpontban) elérhető.

Hibák a magyar ESS adatfájlban

Sajnálatos módon az ESS 6. hullámának (2012) magyar adatbázisában néhány változót esetében hibás kódolás történt. Az ESS nemzetközi oldalán keresztül letölthető integrált adatfájlból már eltávolításra kerültek az érintett változók.

Azokat a kutatókat, akik a már korábban letöltött adatbázist kívánják használni, arra kérjük, hogy az alábbi változókat átmenetileg ne használják az elemzéseikhez:

 • D2 OPTFTR “ALWAYS OPTIMISTIC ABOUT MY FUTURE”
 • D3 PSTVMS “IN GENERAL FEEL VERY POSITIVE ABOUT MYSELF”
 • D4 FLRMS “AT TIMES FEEL AS IF I AM A FAILURE”
 • D6 FLTEEFF “FELT EVERYTHING DID AS EFFORT, HOW OFTEN PAST WEEK”
 • D8 WRHPP “WERE HAPPY, HOW OFTEN PAST WEEK”
 • D10 ENJLF “ENJOYED LIFE, HOW OFTEN PAST WEEK”
 • D11 FLTSD “FELT SAD, HOW OFTEN PAST WEEK”
 • D16 DCLVLF “FREE TO DECIDE HOW TO LIVE MY LIFE”
 • D17 LCHSHCP “LITTLE CHANCE TO SHOW HOW CAPABLE I AM”
 • D18 ACCDNG “FEEL ACCOMPLISHMENT FROM WHAT I DO”
 • D19 WRBKNRM “WHEN THINGS GO WRONG IN MY LIFE IT TAKES A LONG TIME TO GET BACK TO NORMAL”
 • D23 DNGVAL “FEEL WHAT I DO IN LIFE IS VALUEABLE AND WORTHWHILE”
 • D24 NHPFTR “HARD TO BE HOPEFUL ABOUT THE FUTURE OF THE WORLD”
 • D25 LOTSGOT “THERE ARE LOTS OF THINGS I AM GOOD AT”
 • D26 LFWRS “FOR MOST PEOPLE IN COUNTRY LIFE IS GETTING WORSE”
 • D27 FLCLPLA “FEEL CLOSE TO THE PEOPLE IN LOCAL AREA”

Az MTA TK ESS projekt, illetve az adatfelvételt végző TÁRKI munkatársai jelenleg is dolgoznak az adatok kijavításán.

Letölthetővé vált az ESS 6. hullámának (2012) első nemzetközi adatbázisa

2013. október 31-én elérhetővé váltak az ESS 2012-es, 6. hullámának adatai. A nemzetközi adatbázis 1.0-ás változata az alábbi országok adatait tartalmazza: Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Magyarország, Izland, Írország, Izrael, Koszovó, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság.

Albánia, Ausztria, Franciaország, Olaszország, Litvánia és Ukrajna adatai várhatóan 2014 elején kerülnek majd bele az adatbázis következő verziójába.

Az adatbázis, illetve a kapcsolódó dokumentáció (kérdőív, változók leírása, stb.)  ITT érhető el.