Felhívás a socio.hu European Social Survey (ESS) különszámában publikálandó írásokról

socio.hu logo

A socio.hu – az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet kiadásában megjelenő, az MTA Szociológiai Bizottsága által „A” kategóriába sorolt, lektorált folyóirat – tematikus számot szán az European Social Survey (ESS) adatainak elemzéséből született írásoknak, illetve az ESS-szel kapcsolatos módszertani publikációknak.

Ezúton kérjük, hogy amennyiben ilyen témájú írását közölni szeretné, 2014. június 15.-ig jelezze címmel, szerzővel (a szerző rövid szakmai életrajzával együtt) és absztrakttal a socio.hu@tk.mta.hu címen.

Az absztrakt (egy, maximum kétoldalas) tartalmazza a következő elemeket:

  • a tervezett tanulmány (munka)címét;
  • a vizsgált téma rövid bemutatását;
  • a választott téma társadalomtudományi és/vagy társadalomtörténeti relevanciájának alátámasztását;
  • a használni kívánt elméleti keret kijelölését;
  • a használni kívánt módszerek rövid bemutatását.

Az írások ideális esetben az ESS 2012-es (hatodik hullám) adatainak elemzését akár időben (2002-ig visszamenőleg állnak rendelkezésre adatok), akár országok vagy ország-csoportok közötti összehasonlításban mutatják be. Tematikus megkötések nincsenek, az írás az ESS kérdőív bármely altémáját feldolgozhatja, de a folyóirat jellegéből kifolyólag értelemszerűen a szociológiai témák, illetve megközelítések elsőbbséget élveznek.

Az ESS 6. hullámának adatbázisai, kérdőívei a www.ess.tk.mta.hu honlapon találhatóak.
A benyújtott absztraktok elbírálása után a szerkesztőség legkésőbb 2014. június 30.-ig értesíti a szerzőket arról, hogy tervezett tanulmányukat meg kívánja-e jelentetni.(Az absztrakt elfogadása nem jelenti automatikusan a tanulmány megjelentetését.)

A cikkek leadásának határideje 2014. szeptember 30.

A tematikus szám megjelenése – az anonim lektorálás menetétől függően – 2014. decemberben vagy 2015. februárban várható.

A tanulmányok elkészítésével kapcsolatos formai elvárások itt olvashatók.

További részletek: www.socio.hu

Budapest, 2014. május 15.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *